• Voor een Europees Commissaris voor Dierenwelzijn

  Om tot een eerlijk, onafhankelijk en de­mocratisch beleid te komen, vraagt GAIA dat dierenwelzijn uitdrukkelijk in de be­voegdheden van een Europees Commis­saris wordt opgenomen.

 • rabbit_landscape

  Dierproeven: voor een proefdiervrije Europese strategie

  Er is een groeiende vraag binnen de EU om laboratoriumdieren beter te beschermen en de overgang naar proefdiervrije wetenschap te versnellen. GAIA dringt aan op een daadwerkelijke strategie op Europees niveau om dit doel te bereiken en meer vooruitgang te boeken. Bovendien eist GAIA een aanpassing van het huidige wetgevingskader, zodat nieuwe proefdiervrije methoden volledig geïmplementeerd kunnen worden.

 • duck_landscape

  Voor een Europees verbod op dwangvoederen

  Ondanks duidelijke signalen dat een groot deel van Europeanen dwangvoederen verwerpelijk vindt, blijft deze praktijk gangbaar in Europa. Daarom pleit GAIA voor een verbod op dwangvoederen in alle EU-landen, met de mogelijkheid van een overgangsperiode. Concreet vragen we om het minimumgewicht uit de Europese Verordening te schrappen, zodat foie gras kan worden verkocht door kwekers die een alternatieve, diervriendelijkere methode gebruiken.

 • sheep_landscape

  Voor een Europees verbod op onverdoofd slachten

  De Europese overheden kunnen het gro­te dierenleed bij onverdoofd slachten niet langer ontkennen. De wetenschappelijke consensus is duidelijk: verdoving is absoluut noodzakelijk en een verbod zoals in Vlaan­deren en Wallonië is proportioneel in func­tie van het objectief: technisch vermijdbaar dierenleed voorkomen.

 • pig_landscape

  Voor het einde van de kooisystemen in de Europese vee- en pluimdierhouderij

  GAIA eist een Europees verbod op kooien voor legkippen en individuele hokken in sectoren, waar dergelijke installaties nog steeds bestaan. Het gaat hierbij om legkippen, eenden, gan­zen, kwartels, zeugen, kalveren en konijnen. In de plaats daarvan moeten er systemen komen die veel beter aansluiten bij de natuurlijke ge­drags- en welzijnsbehoeften van de dieren.

 • chicken_landscape

  Voor betere leefomstandigheden voor vleeskippen in Europa

  Elk jaar leven en sterven er in Europa zo'n 7 miljard vleeskippen in vreselijke omstandigheden. Om dit grootschalige dierenleed een halt toe te roepen, moet de EU absoluut strengere normen hanteren voor het kweken van vleeskippen. Hierbij denken we aan het verplicht gebruik van kippenrassen, die minder snel groeien, een lagere bezettingsdichtheid en een beter absorberende ondergrond. 

 • Voor een betere bescherming van intensief gekweekte vis in Europa

  GAIA pleit voor algemene en specifieke Europese regelgeving met betrekking tot de kweekperiode, het transport en de slacht van verschillende soorten vissen en schaaldieren. Vanwege de ernstige overtredingen op het gebied van dierenwelzijn in Schotse zalmkwekerijen, roept GAIA ook op tot een verbod op de uitbreiding van deze industrie.

 • cow_landscape

  Voor de ontwikkeling van kweekvlees in Europa

  GAIA vraagt Europa om het voortouw te nemen in de eiwitrevolutie en om dringend minstens 25 miljard euro te investeren in slachtvrije alternatieven zoals kweekvlees. Bovendien vraagt GAIA om niet langer in intensieve veehouderij te investeren en om bedrijven toestemming te geven om in alle Europese landen kweekvlees op de markt te brengen.

 • Voor een Europese positieflijst voor alle diersoorten

  GAIA pleit voor een effectieve Europese positieflijst, waarmee duidelijk onderscheid kan worden gemaakt tussen diersoorten die geschikt zijn om door particulieren te worden gehouden en soorten waarvan gevangenschap hun welzijn ernstig zou schaden en een bedreiging zou vormen voor biodiversiteit en soortenbehoud.

 • Voor een Europees verbod op de verkoop van producten die het dierenwelzijn schaden

  GAIA vraagt dat Brussel niet enkel het gebruik van producten, die het dierenwelzijn schenden (zoals lijmvallen, ronde visbokalen, bont, foie gras enz.), aan banden legt, maar ook handelsbeperkin­gen instelt om de verkoop van deze producten te verbieden. 

Memorandum NL

MEMORANDUM 2024

Regionale, Federale & Europese verkiezingen

In ons memorandum voor de verkiezingen van 2024 vindt u al onze prioriteiten op vlak van regionale, nationale en Europese politiek. We gaan uitgebreid in op onze verschillende eisen voor een algemene verbetering van het dierenwelzijn in België en Europa. 

Download het memorandum hier