Kiezen voor Dieren

Met deze website wil GAIA burgers informeren over de diervriendelijkheid van hun lokaal bestuur. Veel steden en gemeenten hebben intussen een schepen van Dierenwelzijn. Een ambtstermijn duurt 6 jaar. We zijn nu 3 jaar verder, halverwege dus. Tijd om een eerste balans op te maken. Wat is de stand van zaken? En wat heeft uw schepen lokaal al verwezenlijkt?

Een initiatief van

Benieuwd hoe diervriendelijk uw lokaal bestuur is?


Bent u benieuwd hoe diervriendelijk het beleid van uw gemeente-/stadsbestuur is? Gebaseerd op een enquête in 2018 en 2021, stelden we de Belgische kaart samen met onze bevindingen per stad/gemeente.

*Opmerking: De vermelde informatie is gebaseerd op de informatie die wij gekregen hebben van de gemeente- en stadsbesturen.

 

10 SPEERPUNTEN VAN GAIA VOOR EEN DIERVRIENDELIJKE GEMEENTE


Burgers vinden het belangrijk dat er meer aandacht is voor het welzijn van dieren. Steden en gemeenten die een concreet en weloverwogen beleid voeren, komen tegemoet aan deze groeiende vraag en kunnen een directe impact hebben op het leven van duizenden dieren. 

GAIA heeft 10 speerpunten voor een diervriendelijke gemeente in 2022.

Schepen met de bevoegdheid Dierenwelzijn:

Dierenwelzijn wordt opgenomen als een aparte en volwaardige bevoegdheid

Beleidsmedewerker:

Een beleidsmedewerker voor de consequente uitwerking van het lokaal beleid Dierenwelzijn

Handhaving:

Een referentiepersoon/deskundige dierenwelzijn binnen elke Politiezone

Samenwerking:

Goede afspraken met de verschillende lokale partners

Sensibilisering:

Een efficiënt beleid inzake dierenwelzijn gaat vaak over het voorkomen van problemen door mensen goed te informeren

Zwerfkatten:

Elke gemeente is verplicht een diervriendelijk plan op te stellen voor zwerfkatten

Stadsduiven:

Een diervriendelijke controle van de populatie stadsduiven

Dieren op markten, kermissen en braderijen:

De afwezigheid van levende dieren op locaties die geen rekening houden met de ethologische behoeften

Vuurwerk:

Verbod op luid knallend vuurwerk en voetzoekers

Slachtingen:

Geen vergunningen voor thuisslachtingen

VERSPREID ONZE 10 SPEERPUNTEN


Hier kan u ons gratis memorandum met 10 speerpunten voor een diervriendelijke gemeente downloaden U kan het bezorgen aan uw burgemeester en schepen van Dierenwelzijn. Zo ijvert u samen met ons voor een diervriendelijk beleid in elke stad en gemeente.

GAIA voert campagne tegen georganiseerd dierenleed, maar we doen nog veel meer. Wanneer structureel dierenleed gedoogd wordt, klagen we die situatie aan op het terrein. GAIA reikt ook op een actieve manier oplossingen aan.