• Voor een Brussels minister van Dierenwelzijn, die verantwoordelijk is voor alle dieren

  Het welzijn van bepaalde dierenpopulaties in het publieke domen en/of in het wild is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nog steeds een onderschat aspect. We denken hierbij aan zwerfkatten, duiven, knaagdieren, uitheemse invasieve diersoorten enz. Het is van vitaal belang dat het beheer van deze dierenpopulaties, die soms ais plagen worden beschouwd en navenant behandeld worden, na de verkiezingen van 2024 in de ministerportefeuille van Dierenwelzijn wordt opgenomen. 

 • rabbit_landscape

  Voor een efficiënte strategie inzake het inperken van dierproeven in Brussel

  ln 2021 werden er in Brusselse laboratoria 55.473 dieren gebruikt voor proeven, vaak in stresserende om­standigheden en met veel dierenleed tot gevolg. Als we deze statistieken elk jaar gelei­delijk willen verlagen, is een echt ambitieus beleid van essentieel belang. Daarom vraagt GAIA om een duidelijke strategie inzake het inperken van dierproeven in Brussel. GAIA vraagt eveneens om de focus te leg­gen op dieren, waarvan de gevoeligheid het meest is aangetoond (waaronder honden, katten en primaten). 

 • sheep_landscape

  Voor een verbod op onverdoofd slachten in Brussel

  Als Brussel dierenwelzijn serieus neemt, moet het het onverdoofd slachten van dieren verbieden. 

 • Voor een Brussels verbod op de verkoop van producten die het dierenwelzijn schaden

  GAIA vraagt dat Brussel niet enkel het gebruik van producten, die het dierenwelzijn schenden (zoals lijmvallen, ronde visbokalen, bont, foie gras enz.), aan banden legt, maar ook handelsbeperkin­gen instelt om de verkoop van deze producten te verbieden. 

 • cow_landscape

  Voor de ontwikkeling van kweekvlees in Brussel

  Gezien de nefaste impact van 'traditioneel' vlees is de technologische ontwikkeling van slachtvrij kweekvlees (stamcellencultuur) een doorbraak die enorm veel mogelijkhe­den biedt. GAIA is van mening dat Brussel er veel baat bij zou hebben om toe te treden tot de innovatiecentra, die zich toespitsen op de ontwikkeling en productie van kweekvlees. 

 • Voor een Brusselse positieflijst per diersoort

  Sommige dieren hebben zo­danig specifieke behoeften en/of zijn zo gevaarlijk, dat ze niet ais huisdier kunnen worden gehouden. Daarom heeft Brus­sel al twee positieflijsten van diersoorten aangenomen, die particulieren mogen houden: één voor zoogdieren en één voor reptielen. GAIA vraagt echter dat er twee nieuwe positieflijsten worden ingevoerd, namelijk voor vogels en vissen.

Memorandum NL

MEMORANDUM 2024

Regionale, Federale & Europese verkiezingen

In ons memorandum voor de verkiezingen van 2024 vindt u al onze prioriteiten op vlak van regionale, nationale en Europese politiek. We gaan uitgebreid in op onze verschillende eisen voor een algemene verbetering van het dierenwelzijn in België en Europa. 

Download het memorandum hier