Eindrapport minister céline tellier

Nu de huidige legislatuur stilaan haar einde bereikt, heeft GAIA een eindrapport gemaakt voor de drie regionale ministers van Dierenwelzijn. Hun prestaties werden geëvalueerd met een score op 20. 

Hieronder vindt u een korte samenvatting van de evaluatie van Waals minister van Dierenwelzijn Céline Tellier (Ecolo).

Download hier het volledige rapport

Celine Tellier

De gewestelijke beleidsverklaring die de Waalse regering bij het begin van de legislatuur goedkeurde, miste heel wat ambitie op het vlak van dierenwelzijn. In de verklaring, die op dit vlak geen concrete doelstellingen bevatte, bleef dierenwelzijn beperkt tot één zin: “De regering verbindt zich ertoe om meer respect voor dierenwelzijn te garanderen en om het decreet van 4 oktober 2018 met betrekking tot de Waalse Dierenwelzijnscodex uit te voeren.”  Céline Tellier (Ecolo) heeft als minister van Dierenwelzijn dan ook geen grote problemen ondervonden om haar zeer beperkte doelstellingen te halen

De Waalse minister van Dierenwelzijn boekte met enkele initiatieven echter aanzienlijke vooruitgang, vooral op het vlak van huisdieren. Zo liet ze de invoer van pups en kittens verbieden en voerde ze maatregelen in om het kweken van dieren met hypertypes een halt toe te roepen. Landbouwdieren en laboratoriumdieren bleven echter in de kou staan: hun welzijn werd tijdens deze legislatuur grotendeels genegeerd. Het compromis over de omstandigheden waarin kalkoenen worden gekweekt, dat de minister wist te sluiten, is een bemerkenswaardig lichtpuntje in dit opzicht. 

Hoewel de wetgeving voor gezelschapsdieren er aanzienlijk op is vooruitgegaan, heeft de minister niet genoeg gedaan voor landbouwdieren en proefdieren.

 

Daarom geeft GAIA de Waalse minister van Dierenwelzijn een score van 12/20