Eindrapport minister bernard clerfayt

Nu de huidige legislatuur stilaan haar einde bereikt, heeft GAIA een eindrapport gemaakt voor de drie regionale ministers van Dierenwelzijn. Hun prestaties werden geëvalueerd met een score op 20. 

Hieronder vindt u een korte samenvatting van de evaluatie van Brussels minister van Dierenwelzijn Bernard Clerfayt (DéFI). 

Download hier het volledige rapport

Bernard Clerfayt

De regionale Brusselse beleidsverklaring bevatte initieel relatief gedetailleerde doelstellingen wat dierenwelzijn betreft - al werden enkele belangrijke punten, waaronder onverdoofd slachten, hier niet in opgenomen. Dit maakt het feit dat minister Bernard Clerfayt (DéFI) de ambities van deze beleidsverklaring niet kon waarmaken des te pijnlijker

Bepaalde zaken die gekoppeld zijn aan de bovenvermelde doelstellingen, waaronder een verantwoord duivenbeheer en het aanwenden van administratieve sancties, werden opgenomen in de criteria voor het label van “diervriendelijke gemeente”. Deze vrijwillige en niet-verplichte maatregelen volstaan echter niet en kunnen in geen geval een echt regionaal beleid vervangen. 

De minister slaagde er daarnaast niet in om de Brusselse Dierenwelzijnscodex te laten goedkeuren door de regering en het parlement. Hoewel de uitwerking en goedkeuring van deze Codex een essentiële voorwaarde was voor het welslagen van zijn mandaat, heeft minister Clerfayt onvoldoende rekening gehouden met de vertragingen en obstakels in het wetgevingsproces. Door zijn onvermogen om de betreurenswaardige electorale spelletjes van de Parti Socialiste te dwarsbomen, werd de Codex Dierenwelzijn uiteindelijk niet goedgekeurd. Dit heeft vanzelfsprekend grote gevolgen voor zijn eindrapport

 

Het welzijn van dieren is er de voorbije vier jaar nauwelijks op vooruit gegaan in Brussel. We geven Minister Clerfayt dan ook een score van 5/20