Eindrapport minister ben weyts

Nu de huidige legislatuur stilaan haar einde bereikt, heeft GAIA een eindrapport gemaakt voor de drie regionale ministers van Dierenwelzijn. Hun prestaties werden geëvalueerd met een score op 20. 

Hieronder vindt u een korte samenvatting van de evaluatie van Vlaams Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA).

Download hier het volledige rapport

Ben Weyts 14/20

Ben Weyts (N-VA) is de enige minister van Dierenwelzijn die al sinds 2014 in functie is. Hij legde de lat relatief hoog tijdens de vorige legislatuur en kreeg van ons toen een score van 16/20. De in de gewestelijke beleidsverklaring vastgelegde doelstellingen voor 2019-2024 werden ook dit keer weer grotendeels verwezenlijkt.

 

Vlaamse Codex Dierenwelzijn

De grootste prestatie, die minister Weyts in de loop van de laatste vijf jaar aan zijn palmares toevoegde, is ongetwijfeld de invoering van de Vlaamse Dierenwelzijnscodex. Deze Codex bevat een aantal belangrijke doorbraken, waaronder een verbod op het houden van legkippen in kooien. Dit betekent dat zo’n 4 miljoen kippen per jaar in betere omstandigheden zullen leven. 

Daarnaast bevat de nieuwe Codex nog enkele belangrijke maatregelen, waaronder de verplichte aanstelling van een dierenpolitie binnen elke politiezone, de invoering van strengere straffen voor feiten van dierenmishandeling, de verplichting om alle buiten levende dieren van een schuilplaats te voorzien, een verbod op het doden van dieren voor folkloristische doeleinden, enz. 

Tot slot bevat de Vlaamse Codex Dierenwelzijn ook een zogenaamdstandstill”-principe. Dit betekent dat er geen nieuwe maatregelen mogen worden genomen, die de klok achteruit draaien voor het dierenwelzijn. 

 

Tekortkomingen

En toch vallen er ook enkele tekortkomingen te betreuren. Zo werd er een wettelijke basis gecreëerd om het vergassen en verhakselen van mannelijke kuikens in Vlaanderen te verbieden, maar werd er geen effectief verbod ingevoerd. Ook kwam er geen verbod op de pijnlijke castratie van biggen. Daarnaast werd er een uitzondering toegevoegd aan het verbod op het uitstallen en verkopen van levende dieren op markten: jaar- en weekmarkten worden acht keer per jaar vrijgesteld van dit verbod. Tot slot zal het verbod op het houden van walvisachtigen niet gelden voor Boudewijn Seapark. Het laatste dolfinarium van België zal zijn activiteiten dus kunnen voortzetten, mits bepaalde voorwaarden en aanpassingen. We hielden in ons eindrapport dan ook rekening met deze onvolledige verboden. 

 

GAIA geeft de Vlaamse minister van Dierenwelzijn een score van 14/20